Nieuws

Geen verplichte AOV voor zzp’ers

Geen verplichte AOV voor zzp’ers

Het hangt al een tijd in de lucht of er voor zelfstandigen al dan niet een verplichte AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) of een experiment hiermee komt. Tijdens de bekendmaking van de miljoenennota tijdens Prinsjesdag werd hierover niets...

Lees meer
Vervanging wet DBA voor meer zekerheid

Vervanging wet DBA voor meer zekerheid

Zzp'ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. In het regeerakkoord 2017-2021 staat dat zzp'ers om de juiste redenen moeten kiezen voor het zzp-schap en dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Er komt een nieuwe wet voor meer...

Lees meer
Wat verandert in 2018?

Wat verandert in 2018?

Inkomstenbelasting Persoonlijk inkomen als loon of winst uit onderneming is belast in de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt berekend in vier schijven. Een eerste deel van uw inkomen wordt in de eerste schijf belast, een opvolgend deel...

Lees meer
Voor ZZP’ers – Wat verandert er niet?

Voor ZZP’ers – Wat verandert er niet?

In de voorstellen staat niets over wijzigingen in aftrekposten voor ondernemers als de zelfstandigenaftrek of MKB Winstvrijstelling. Ook is er geen aandacht voor de Wet DBA en de onduidelijkheid die zzp'ers en hun opdrachtgevers ervaren over het...

Lees meer
Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Zzp’ers en...

Lees meer
Belastingplan 2017 – Ondernemers

Belastingplan 2017 – Ondernemers

Ondernemers Het Belastingplan 2017 bevat 6 maatregelen voor ondernemers. Het Belastingplan bevat voorstellen van het kabinet om het belastingstelsel eenvoudiger maken. Het plan wordt jaarlijks met Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer....

Lees meer
Belastingplan 2017 – Toeslagen

Belastingplan 2017 – Toeslagen

Toeslagen In het Belastingplan 2017 staan 2 maatregelen die gevolgen hebben voor de toeslagen. Het Belastingplan bevat voorstellen van het kabinet om het belastingstelsel eenvoudiger maken. Het plan wordt jaarlijks met Prinsjesdag aangeboden aan de...

Lees meer
Belastingplan 2017 – Werk en inkomen

Belastingplan 2017 – Werk en inkomen

In het Belastingplan 2017 is 1 systeem opgenomen om belasting- en toeslagschuld af te lossen. Het Belastingplan bevat voorstellen van het kabinet om het belastingstelsel eenvoudiger maken. Het plan wordt jaarlijks met Prinsjesdag aangeboden aan de...

Lees meer
VAR Afgeschaft !!!

VAR Afgeschaft !!!

Op dinsdag 26 januari heeft in de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) plaatsgevonden. Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer gestemd en is de Wet DBA aangenomen. Onder andere vanwege de...

Lees meer