Belastingplan 2017 – Toeslagen

september 20, 2016

Toeslagen

In het Belastingplan 2017 staan 2 maatregelen die gevolgen hebben voor de toeslagen. Het Belastingplan bevat voorstellen van het kabinet om het belastingstelsel eenvoudiger maken. Het plan wordt jaarlijks met Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Toeslagen zoals zorgtoeslag moeten binnen 5 jaar definitief zijn vastgesteld

Ontvangt u een voorschot  van bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag voor een bepaald jaar? Dan moet u binnen 5 jaar duidelijkheid hebben over uw uiteindelijke recht op toeslag voor dat jaar. De Belastingdienst moet de toeslag binnen die termijn definitief toekennen en verrekenen met betaalde voorschotten. Als dat niet lukt dan kan de verrekening niet meer leiden tot een terugbetaling.

U ontvangt eerst een voorschot op uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Dit gebeurt op basis van onder meer uw geschatte inkomsten of vermogen. Bij huurtoeslag telt het geschatte inkomen van uw eventuele partner of medebewoner ook mee. De Belastingdienst stelt pas na afloop van het toeslagjaar uw definitieve recht op toeslag vast. Dit gebeurt als alle grondslagen voor het recht op een toeslag zijn vastgesteld. Het werkelijke inkomen in dat jaar is daar een onderdeel van.

De zogenoemde fatale termijn wordt opgenomen in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Dit is naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze wet ontbrak een fatale termijn waarbinnen de toeslagen definitief moeten worden vastgesteld.

Alleen bij uitzondering een voorschot op een toeslag bij fraude in verleden

Heeft een aanvrager van een toeslag (of zijn partner) in het verleden gefraudeerd? En daarvoor een vergrijpboete gekregen van de Belastingdienst? Dan krijgt hij in 2017 in principe geen voorschot op een toeslag. Hij kan wel een toeslag krijgen. Dit kan alleen als na afloop van het toeslagjaar is vastgesteld dat hij daar daadwerkelijk recht op heeft. Alleen in bepaalde gevallen kan daar een uitzondering op worden gemaakt en een voorschot worden verleend.

Heeft u of uw partner (of huisgenoot) in het verleden gefraudeerd met toeslagen of voorlopige teruggaven inkomstenbelasting? Dan komt u niet in aanmerking voor een voorschot op de toeslag. De Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit wordt aangepast. Voor bepaalde gevallen wordt het toch mogelijk om een voorschot te verlenen. Dit is om schrijnende situaties te voorkomen.

Andere berichten

Hogere belasting voor kleine ondernemer in coronatijd

Hogere belasting voor kleine ondernemer in coronatijd

De kleine ondernemer gaat volgend jaar meer belasting betalen, waarschuwen 2 grote koepels van belastingadviseurs in een officiële reactie op de Prinsjesdagbegroting. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt de lastenverzwaringen in een tijd waarin veel...

Lees meer
Uitstel van belastingbetaling

Uitstel van belastingbetaling

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Bijzonder uitstel is mogelijk voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting...

Lees meer