De VAR verdwijnt in 2016. Het transitieplan voor de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties van de staatssecretaris beschrijft de overgang van de oude naar de nieuwe manier van werken. Bij de nieuwe manier van werken kunt u gebruikmaken van algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten.

Een aantal van deze overeenkomsten is al gepubliceerd. Nieuw zijn de markeringen die we in de algemene modelovereenkomsten en de voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen aangebracht hebben. We hebben de artikelen gemarkeerd met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. U moet volgens deze voorwaarden werken als u de overeenkomst gaat gebruiken en u mag ze daarom niet veranderen. De andere artikelen kunt u wel aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen. Daardoor zijn deze overeenkomsten in meer situaties en voor meer partijen bruikbaar.