In het Belastingplan 2017 is 1 systeem opgenomen om belasting- en toeslagschuld af te lossen. Het Belastingplan bevat voorstellen van het kabinet om het belastingstelsel eenvoudiger maken. Het plan wordt jaarlijks met Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

1 betalingsregeling voor belasting- en toeslagschuld

De 2 bestaande regelingen – 1 voor de belastingschuld en 1 voor toeslagschuld – van de Belastingdienst worden vervangen door 1 betalingsregeling. Voor beide schulden gelden nu nog verschillende betalingsregelingen.

Schulden aan de Belastingdienst moet u vanaf 1 januari 2019 binnen 12 maanden terugbetalen. U bepaalt in hoeveel termijnen u betaalt, mits u minstens € 50 per keer betaalt. Kunt u de schuld niet binnen 1 jaar betalen? Dan moet u zelf direct een betalingsregeling aanvragen.
Bij deze zogenoemde maatwerkregeling moet u binnen 2 jaar u schulden voldoen. De Belastingdienst kijkt hierbij naar uw persoonlijke situatie zoals uw mogelijkheden om te betalen, uw vermogen en uw inkomen.