Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten om het geld zo buiten het zicht van de fiscus te houden. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst hier alert op is. Zo heeft de fiscus eind vorig jaar honderden ‘saldinisten’ een brief gestuurd. Ook is in een aantal gevallen de FIOD ingeschakeld. Contant geld boven € 517 (€ 1.034 voor fiscaal partners), geld dat tijdelijk elders wordt ondergebracht en geld dat tijdelijk onzichtbaar is omdat het wel van de ene rekening is afgeschreven, maar nog niet is bijgeboekt op de andere rekening dient namelijk gewoon te worden aangegeven. Het is dus een misverstand dat geld dat niet zichtbaar is op het jaaroverzicht van de bank ook niet hoeft te worden aangegeven.